algemeen voorwaarden

Algemene Voorwaarden Nima Collection

We raden altijd aan om deze voorwaarden te lezen voordat je gebruik maakt van de webshop Nima Collection. Door het gebruik van onze webshop en het plaatsen van orders op de webshop, ga je akkoord met de algemene voorwaarden en ons privacy beleid.Nima Collection behoudt zich het recht om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te passen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op zowel alle offertes en overeenkomsten, als alle geleverde producten en diensten door Nima Collection. Alle prijzen worden in Euro’s (€) inclusief omzetbelasting (BTW) en eventueel andere kortingen aangegeven. Nima Collection is niet aansprakelijk voor de schade van een product nadat deze is gekocht. Natuurlijk kan er altijd contact worden opgenomen om een oplossing voor eventuele klachten te kunnen vinden.

 

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden alleen als deze schriftelijk door Nima Collection zijn vastgelegd. Deze afwijkingen gelden dan alleen op het desbetreffende onderdeel waar deze op zijn gebaseerd.

Overeenkomst

De klant is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden, ook als deze mondeling of per e-mail tot stand is gekomen. Nima Collection heeft het recht om bestellingen of opdracht zonder geldige reden niet te accepteren.  

 

Wijziging van de Overeenkomst

Indien blijkt dat de bestelling wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering worden beïnvloed. Nima Collection zal de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Indien de wijziging of aanvulling van de bestelling leidt tot financiële consequenties, zal Nima Collection de klant hierover tevoren inlichten.

 

Afkoelingsperiode

Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van dit product, de overeenkomst (bestelling) bij Nima Collection te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. Als de klant de overeenkomst (bestelling) wil ontbinden, moet hij/zij dit via een e-mail of brief aan Nima Collection laten weten. Na overleg met Nima Collection, dient de klant het product terug te sturen naar het vastgestelde retouradres. De kosten van de retournering zijn voor rekening van de klant. Nima Collection heeft het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te storten, wanneer er het vermoeden is dat het product gebruikt is door de klant. Retouren dienen uitsluitend te worden verzonden naar onderstaand retouradres.

 

Retouradres:

Nima Collection

Ernest Claesstraat 4

3630 Maasmechelen

België

Indien een product wordt geretourneerd dat volgens Nima Collection schade heeft opgelopen die aan een handeling van de klant te wijten is, zal Nima Collection de klant hiervan op de hoogte brengen via een e-mail. Nima Collectionheeft het recht om een deel van het bedrag in te houden als compensatie van de waardevermindering van het product als gevolg van schade.

Betaling

De levering wordt enkel uitgevoerd nadat het bedrag van de bestelling is betaald.

Verzending & Retour:

We verzenden standaard onze pakketten met een track&trace nummer om verwarring over de status/aflevering van de pakketten te voorkomen.

Indien de track & trace aangeeft dat het pakketje is afgeleverd op het afleveradres of bij de buren is voor ons de order afgehandeld.Wij zijn hierna niet meer aansprakelijk voor de levering.Indien de relatie met de buren niet zodanig in orde is dat er geen pakketjes kunnen worden afgeleverd gaan we ervanuit dat de klant dit zelf heeft geregeld met de tnt/postbezorgers in zijn regio.

 

Eigendomsrechten:

Alle informatie die geplaatst is door Nima Collection op de webshop is het eigendomsrecht van Nima Collection en mogen niet worden gekopieerd, gedownload of gebruikt op een andere manier. Alle items die te koop zijn in de webshop zijn persoonlijk en niet voor commercieel gebruik. Alle logo’s, designs, grafiek, foto’s, pictogrammen, teksten, beelden en gegevens die in de webshop zijn eigendom van Nima Collection.

 

Klachttermijn

  1. Klachten over de ontvangen producten dienen door de klant binnen zeven (7) dagen na de ontdekking per e-mail of brief worden gemeld aan Nima Collection. Nima Collection zal dan zo spoedig mogelijk de klacht in behandeling nemen.